BẢNG GIÁ HOSTING MỚI NHẤT

Tên gói

B100

S50

S100

S200

P300

P500

P1000

P2000

P5000

Phân loại

Cá nhân

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Dung lượng

300MB

500
600MB

900 MB
1000MB

1.400MB
1.500MB

1.800MB
2.000MB

2000MB
3000MB

4000MB
5000MB

10.000MB
12.000MB

15.000 MB

Email POP3/ SMTP/IMAP/web

10

15

40

60

100
150

200

500

800

1000

Email Forwarders

10

15

40

60

100

200

500

800

600

Băng thông

6 GB

18 GB

25 GB

35 GB

70 GB
80 GB

100 GB

200 GB

300 GB

400

DB MSSQL/MySQL5

1

3

5

10

20

25

50

100

200

Subdomain

1
3

3
5

5
15

10
20

30

50

100

200

400

User/Website

1

1

1

2

3

5

10

15

20

Domain Pointershttp://hosting.esc.vn/images/questionmark.png

1
3

1
5

5
15

5
20

30

50

100

200

400

ASP / ASP.net / PHP

ASP.NET 2.0 / 3.5

IIS7

Ftp Accounts

1

1

5

10

30

50

100

200

400

Tính năng khác

CGI Access, PHP Access, SpamAssassin, Catch-All E-mail, SSL Access, Cron Jobs, System Info, Protected Directories, DNS Control

Backup

Hàng tuần

Đơn giá (VNĐ/tháng)

54000
32,000

60,000

90,000

135,000

180,000

250,000

360,000

520000
450,000

630,000

 

** Ngoài ra còn có các gói Hosting lớn hơn: P5000, P10000, P20000, P30000, P40000, P50000… Vui lòng liên hệ với kinh doanh để được giá ưu đãi.

Tính năng khác

Hệ điều hành

Windows 2003 server

FTP account

Dung lượng

Theo gói

Web Based File Manager

Custom name server

Anonymous FTP

Anonymous name server

SMTP and POP3 mail server

Controlpanel (HC)

GD library supported

POP3 email accounts

Access to raw log files

Mail Forwarding addresses

Bandwidth Stats

User Aliases

Traffic Stats

Email Responders

Web server : IIS 7

SubDomains

ZenOptimizer

ODBC/DSN for Access Databases

Custom ERROR 404 page

Microsoft SQL 2000/ 2005 / 2008

99.999% Uptime

Microsoft Active Server Pages ( ASP, ASP.NET version 1,2,3,4)

Back-up Generator

Web Based Email

24/7 technical support

Front Page Extensions support

MVC 2.0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>