BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 

Tên miền quốc tế Phí đăng ký(Phí khởi tạo) Phí duy trì (= 1 năm) VNĐ
.com/.net/.biz 234.000
.us/.info 229.000
.org 255.000
.tv 897.000
.mobi 449.000
.cc 719.000
.in 499.000
.co.in/ .net.in/ org.in 299.000
.me 599.000
.com.tw/ .net.tw/ .org.tw/ .tw  929.000
.asia 379.000
.eu/.name 419.000
.ws (4 ký tự trở lên) 265.000
.tel 309.000
.co 739.000
.com.co/.net.co/.nom.co    489.000
.co.uk /.me.uk/ .org.uk 289.000
.xxx 2.449.000
Tên miền quốc tế Tiếng Việt .com,.net,org,biz 259.000
.club 450.000
.sg,.com.sg 2.178.000
.guru, .estate, .bike, .clothing, .plumbing, .singles, .camera, .construction, .contractors, .kitchen, .land, .enterprises, .shoes, .cab, .domains, .academy, .computer, .builders, .training, .camp, .glass, .repair, .coffee, .florist, .house, .solar 730.000
. email, .photography, .photos, .tips, .company, .solutions, .center, .equipment, .gallery, .graphics, .lighting, .directory, .technology, .today, .management, .systems, .support, .education, .institute, .international 480.000
holdings, .ventures, .diamonds, .voyage, .careers, .recipes, .limo 1.150.000
Managed DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel
Domain forwarding Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn
Email forwarding Cho phép tạo địa chỉ mail (ten@tenmien.com) tự động forward tới địa chỉ mail đã có sẵn của bạn