BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

 

Bảng giá tên miền Việt Nam VND
Phí đăng ký Phí duy trì (1 năm)
Tên miền cấp 2
.VN       350.000 480.000
Tên miền cấp 3
.COM.VN 350.000 350.000
.idn.vn 200.000 200.000
.net.vn 350.000 350.000
.org.vn 200.000 200.000
.info.vn 200.000 200.000
.biz.vn 350.000 350.000
.gov.vn 200.000 200.000
.edu.vn 200.000 200.000
.health.vn 200.000 200.000
.name.vn 30.000 30.000
.ac.vn 200.000 200.000
.pro.vn 200.000 200.000

 

 

Bảng giá tên miền Việt Nam VIP Tất cả giá được liệt kê bằng VND
  Phí đăng ký Phí duy trì (1 năm )
Cấp 2 có 1 ký tự
.VN       350.000 40.000.000
Cấp 2 có 2 ký tự
.VN       350.000 10.000.000
Cấp 3 có 1, 2 ký tự
com.vn; net.vn; biz.vn 350.000 350.000
Cấp 3 (bao gồm tên miền có 1 hoặc 2 ký tự) theo địa giới hành chính (*)
  200.000 200.000

 

(*): Bao gồm 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.